Erfarna kirurger viktigt för utfall vid operationer för prostatacancer

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska en kirurg göra minst 25 prostatacanceroperationer per år för att vara tillräckligt erfaren.  Men många kirurger har helt enkelt inte tillräcklig rutin för att göra de här svåra ingreppen.
Pär Stattin är ordförande för det nationella prostatacancerregistret och han har sammanställt statistik om antalet operationer per kirurg och år.
– Vi såg att det var ett förvånansvärt stort antal av de här operationerna som utfördes av operatörer som bara gjorde mellan fem och tio av det här komplicerade ingreppet per år, säger Pär Stattin. 

Läs och lyssna till inslaget i Sveriges Radio här.

Aktuella nyheter

Läs fler relaterade nyheter