Ett urval av våra behandlingar

Nedan kan du se ett urval av de behandlingar och diagnosmetoder vi erbjuder inom olika områden. Om du är osäker på vilken behandling som är relevant för dig, ta kontakt med närmaste C-Medical klinik.

Rezüm

Rezüm

Rezüm Godartad prostataförstoring (BPH) kan komprimera urinröret, vilket leder till svårigheter...

Läs mer

Njurcancer

Njurcancer

Njurcancer innebär att en cancertumör har uppstått i en njure. Cancer i båda njurarna är sällsynt. Det finns olika former av njurcancer.

Läs mer

Förhudsplastik

Förhudsplastik

Detta är en lättare operation för män med för trång förhud. Hos vuxna kan detta skapa inflammation och försvåra urinering och sexuellt umgänge. En förhudsplastik hjälper då till att lösa problemen.

Läs mer

Njursten

Njursten

Njursten kan bildas av salter i urinen. Stenarna är oftast mycket små och spolas ut med urinen utan att du märker det. Ibland kan en sten bli större och fastna i urinledaren.

Läs mer

Omskärelse

Omskärelse

Circumcision eller omskärelse, innebär att förhuden avlägsnas.
Förhuden skall kunna dras tillbaka både i slakt och i stånd för att säkerhetsställa god hygien.

Läs mer

STHLM3-Prov

STHLM3-Prov

Stockholm3-testet är ett blodtest som kombinerar fem proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer och kliniska data.

Läs mer

Cystoskopi

Cystoskopi

Vid vissa vattenkastningsbesvär och i princip alltid vid förekomst av synligt blod i urinen (hematuri) är det aktuellt med undersökning av urinblåsan.

Läs mer

Uroterapi

Uroterapi

Uroterapi innebär behandling av besvär i nedre urinvägarna. Hos oss kan både kvinnor och män få hjälp.

Läs mer

PSA-test

PSA-test

PSA-prov är ett blodprov som mäter halterna av ett prostatspecifikt antigen (PSA). Höga halter kan tyda på prostatacancer.

Läs mer