Sterilisering  (Vasektomi)

Vad är sterilisering?

Manlig sterilisering blir allt vanligare och kan vara ett sätt att få till ett permanent preventivmedel när familjebilden är klar.

Ingreppet görs i lokalbedövning och via ett minimalt snitt i pungen ser man till att inga spermier kan blandas med sädesvätskan, inget annat påverkas.

Passar sterilisering för mig?

Män som är helt säkra att de inte önskar barn i framtiden kan genomföra sterlisering som en permanent preventiv åtgärd. det är möjligt att reversera ingreppet genom så kallad refertilisering, men det är en komplicerad operation som inte alltid fungerar. Vi avråder från sterilisering om du är osäker på om du vill ha barn i framtiden. 

Komplikationer?

  • Påverkar inte sexuell lust
  • Ingen effekt på manliga könshormoner
  • Låg risk för infektion. Om infektion ändå uppstår så är symptomen smärta, rodnad och feber. Ta kontakat med läkare för behandling.
  • Smärta och ömhet är vanligt de första dagarna. Behandla med smärtstillande om nödvändigt. 

Var kan jag sterilisera mig?

Dessa kliniker inom C-Medical Sverige erbjuder sterilisering.