Stockholm3-test

Ett fördjupat test för att bedöma risken för prostatacancer.

Vad är Stockholm3?

Sthlm3-testet är ett blodtest som kombinerar fem proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer och kliniska data för att bedöma risken för en behandlingskrävande (allvarlig) prostatacancer vid vävnadsprov.

Tolkning av svar från testet

Resultatet från Stockholm3-testet består av ett svar och en rekommen­dation för fortsatt handläggning. Stockholm3-svaret kan vara negativt eller positivt. Vid negativt svar kan den testade mannen ha låg eller normal risk för prostatacancer med rekommenderad uppföljning inom 6 år respektive 2 år. Vid positivt svar rekommenderas remiss till urolog. Beroende på risknivå rekommenderas vävnadsprov om prostata­volymen är mindre än visst gränsvärde och/eller om prostatapalpation visar att mannen har en palpabel förändring.

Var kan jag ta Stockholm3-testet?

Dessa kliniker i C-Medical erbjuder Sthlm-3.

Här hittar du våra kliniker

Hitta din klinik i kartan.

Store locator is loading from StoreRocket Store Locator Widget..