Vad är urologi?

 

Läran om urinvägarnas sjukdomar

Urologi är läran om urinvägarnas sjukdomar. Till urinvägar räknas njurar, urinledare, urinblåsa och urinrör. Prostata tillhör egentligen inte urinvägarna även om urinröret passerar prostatakörteln. Prostata är en av mannens könskörtlar och producerar en viktig del av sädesvätskan. Prostata borde således inräknas i området Andrologi (läran om sjukdomar i mannens sexualsystem) som även omfattar sjukdomar i testiklar, bitestiklar, sädesledare och sädesblåsor.

En urolog handlägger även andrologiska sjukdomar.

Inte bara för män

En vanlig missuppfattning är att en urolog enbart har hand om män (som kvinnor har en gynekolog) men många sjukdomar inom urinvägarna hos kvinnor såsom njursten, tumörer och inkontinens handläggs av urolog.

Vanliga urologiska sjukdomstillstånd

 

 • Prostatasjukdomar såsom godartad prostataförstoring, prostatacancer och inflammation i prostata (prostatit)
 • Infektioner i urinvägarna (urinvägsinfektion, njurbäckeninflammationer, bitestikelinflammationer med flera)
 • Njursten
 • Tumörer i njurar, urinblåsa, prostata, testiklar och penis
 • Sjukdomar i urinblåsan såsom sten och kronisk inflammation
 • Störningar i vattenkastningen som kan bero på många orsaker
 • Inkontinens
 • Nedsatt fruktsamhet hos mannen (manlig infertilitet)
 • Pungbråck
 • Penissjukdomar som till exempel förhudsförträngning
 • Impotens
 • Nedsatt sexuell lust (som kan bero på testosteronbrist)

Plus många andra sjukdomar och symptom som till exempel blod i urinen.

Många av de vanligaste tumörformerna drabbar urinvägarna såsom cancer i prostata (mannens vanligaste cancerform), cancer i njure och cancer i urinblåsan. Även cancer i testiklar och i penis är sjukdomar som behandlas av urolog (ibland i samarbete med onkolog).

Behandlingar

Här kan du se våra behandlingar inom urologi.

Rezüm

Rezüm

Rezüm Godartad prostataförstoring (BPH) kan komprimera urinröret, vilket leder till svårigheter...

Läs mer

Njurcancer

Njurcancer

Njurcancer innebär att en cancertumör har uppstått i en njure. Cancer i båda njurarna är sällsynt. Det finns olika former av njurcancer.

Läs mer

Förhudsplastik

Förhudsplastik

Detta är en lättare operation för män med för trång förhud. Hos vuxna kan detta skapa inflammation och försvåra urinering och sexuellt umgänge. En förhudsplastik hjälper då till att lösa problemen.

Läs mer

Njursten

Njursten

Njursten kan bildas av salter i urinen. Stenarna är oftast mycket små och spolas ut med urinen utan att du märker det. Ibland kan en sten bli större och fastna i urinledaren.

Läs mer

Omskärelse

Omskärelse

Circumcision eller omskärelse, innebär att förhuden avlägsnas.
Förhuden skall kunna dras tillbaka både i slakt och i stånd för att säkerhetsställa god hygien.

Läs mer

Cystoskopi

Cystoskopi

Vid vissa vattenkastningsbesvär och i princip alltid vid förekomst av synligt blod i urinen (hematuri) är det aktuellt med undersökning av urinblåsan.

Läs mer

Uroterapi

Uroterapi

Uroterapi innebär behandling av besvär i nedre urinvägarna. Hos oss kan både kvinnor och män få hjälp.

Läs mer

PSA-test

PSA-test

PSA-prov är ett blodprov som mäter halterna av ett prostatspecifikt antigen (PSA). Höga halter kan tyda på prostatacancer.

Läs mer