C-Medical:

kvalitet i världsklass

På C-Medical arbetar vi ständigt med kvalitetsmätningar och analys av vår verksamhet. Vi följer upp våra medicinska resultat och våra kunders upplevelser för att lära och hela tiden förbättra vården. I vår strävan efter ständiga förbättringar använder vi oss både av interna kvalitetssystem och externa nationella kvalitetsregister. Det är med stolthet vi kan konstatera att vår vård håller mycket hög kvalitet och våra resultat tillhör de bästa i Sverige, både när det gäller onkologiska och funktionella resultat.

Våra resultat

C-Medicals tre kliniker vid Sophiahemmet och Odenplan i Stockholm samt Carlanderska Sjukhuset i Göteborg ligger i topp i Sveriges nationella kvalitetsregister för prostatacanceroperation, när det gäller borttagande av cancer, kontinens och potensförmåga.

 

Resultat
Snitt i Sverige
       C-Medical
Inga cancerceller kvar efter operation[1] 81% 98%
Svår inkontinens 1 år efter operation[2] 5 % 0.8%
Svåra erektionsproblem 1 år efter operation[3] 65 % 50 %
NPS: andel som kan tänka sig att starkt rekommendera oss till vänner[4] 98%

 

[1] Negativa resektionsränder vid radikal prostatektomi, Nationellt Prostatacancerregister (NPCR) 2020, pT2-tumörer.

[2] Användning av fler än 5 inkontinensskydd per dygn pga urinläckage, PROM (Patient Reported Outcome Measures), 2020

[3] Bland de med ingen eller mild erektil dysfunktion innan operation, PROM (Patient Reported Outcome Measures), 2020

[4] Net Promoter Score (NPS) bland opererade patienter.

Läs mer om våra kvalitetsresultat

Ladda ned artikeln om våra goda kvalitetsresultat här.

   

   

  Var kan man opereras för prostatacancer på C-Medical?

  Dessa kliniker inom C-Medical Sverige är vana att genomföra prostatcanceroperationer.

  Här hittar du våra kliniker

  Hitta din klinik i kartan.

  Store locator is loading from StoreRocket Store Locator Widget..