Förhudsplastik

Vad är förhudsplastik?

Detta är en lättare operation för män med för trång förhud. Hos vuxna kan detta skapa inflammation och försvåra urinering och sexuellt umgänge. En förhudsplastik hjälper då till att lösa problemen. I vissa fall behöver inte hela förhuden opereras bort vid förhudsförträngning. Om din läkare bedömer det lämpligt kan en så kallad plastikoperation utföras.

 

Hur går det till?

Operationen utförs dagkirurgiskt i narkos. Du kommer in på morgonen och får åka hem samma dag. Efter operationen ligger du kvar ett par timmar för att kontrollera att ingen blödning uppstått. Instruktioner om dusch, svält etcetera skickas hem till dig innan operationen.

Kirurgen lägger under denna sorts operation två till tre snitt över det trånga partiet vilket leder till att förhuden vidgas. Ofta är detta tillräckligt för att lösa problemet, men det kan uppstå behov att göra en omskärelse senare om det visar sig att plastikoperationen inte nått full effekt.

 

Komplikationer efter  behandling?

Det finns en risk att tillståndet återkommer om man inte följer anvisningarna efter operationen.

När du vaknar efter operationen kan det svida något, men Alvedon eller Panodil och eventuellt en bedövande salva hjälper bra (skrivs ut av läkare vid behov). En viss svullnad i operationsområdet förekommer och är alldeles normalt. Svullnaden kan även öka dagen efter operationen och kan vara kvar några veckor. Det kan också kännas annorlunda att kissa någon dag, och de första veckorna efter operationen kan det vara svårt att styra strålen, men det går över.

Det är viktigt att duscha operationsområdet lätt med handljummet vatten morgon och kväll samt efter WC-besök under den första veckan. Duschningen gör att operationsområdet hålls rent och det minskar infektionsrisken. Du bör också vara försiktig med fysisk aktivitet, under de första 6 veckorna efter operationen.

Var görs förhudsplastik?

Dessa kliniker inom C-Medical Sverige är vana att genomföra förhudsplastik.