Godartad prostataförstoring

 

Vad är godartad prostataförstoring?

Ungefär hälften av alla män över 60 år har en förstorad prostatakörtel. Då kan urinröret tryckas ihop så att urinen får svårare att passera. Godartad prostataförstoring kan orsaka svåra vattenkastningsbesvär. Frekventa vattenkastningar, nattliga toalettbesök, svag stråle är typiska symptom av förstorad prostata.

 

Hur behandlar man det?

Behandling sätts in om du har besvär. Vi erbjuder utredning och behandling av godartad prostataförstoring. Man brukar genomgå grundutredning hos husläkare som består av PSA provtagning, utvärdering av vattenkastningsymptom med hjälp av IPSS skala samt utredning av dygnsurinering med hjälp av den så kallade Tidsmiktionslistan. 

Man börjar oftast behandlingen med mediciner som brukar ge bra effekt. I fall där effekten är otillräcklig kan vi erbjuda prostatahyvlingsoperation (TURP). 

Komplikationer vid godartad prostataförstoring?

Ibland kan en förstorad prostata leda till svårare besvär och komplikationer. Då har du oftast haft besvär en längre tid med att tömma urinblåsan när du kissar.

När blåsan aldrig riktigt töms kan bakterier bildas så att du får upprepade urinvägsinfektioner.

Det kan också uppstå kristaller i urinen som blir kvar i urinblåsan. Kristallerna kan klumpa ihop sig och bilda blåssten. De kan förvärra besvären med att kissa.

Urinblåsan kan töjas ut så att du får så kallad överrinningsinkontinens. Då kommer urinen i små skvättar när du kissar. 

Det kan bli så svårt att kissa att det till slut inte går alls. Det kallas urinstämma. Då får du mycket ont i magen och behöver hjälp genast med att tömma urinblåsan.

Trycket i urinblåsan ökar om den är full. Det kan påverka njurarnas funktion på lång sikt och leda till njursvikt.

Blodkärlen på prostatan kan blöda ofta och mycket om prostatan är förstorad. Det märks när du kissar.

Var kan jag få hjälp?

Dessa kliniker inom C-Medical Sverige är vana att behandla godartad prostataförstoring.