Njurcancer

Vad är njurcancer?

Njurcancer innebär att en cancertumör har uppstått i en njure. Cancer i båda njurarna är sällsynt. Det finns olika former av njurcancer. Det går att bli av med cancern om den upptäcks tidigt. Annars finns behandling som kan bromsa sjukdomen.

De flesta med njurcancer har inte känt av några symtom när de får diagnosen. Sjukdomen har upptäckts av en slump när de har undersökts för något annat besvär.

Men en del märker av sjukdomen. Då är det vanligt med ett eller flera av följande symtom:

 • blod i urinen
 • knöl i magen
 • ont i sidan av ryggen
 • minskad vikt trots oförändrade vanor.

En del känner sig sjuka, har haft feber länge eller är ovanligt trötta.

Symtomen behöver inte bero på cancer utan kan ha andra orsaker.

 

Hur går det till?

Vi opererar med med titthålskirurgi med hjälp av robotassisterad teknik. Tumören tas då ut med hjälp av ett titthålsinstrument, ett tunt metallrör med en lampa och en liten videokamera som förs in i kroppen via flera små hål.

En operation kan ta olika lång tid beroende på hur stor tumören är och hur lätt det är att komma åt den. Oftast tar operationen ett par timmar.

Vid operation med titthålskirurgi görs flera små snitt på ett par centimeter och ett större genom vilket njuren tas ut ur kroppen.

  Komplikationer efter en behandling?

  Efter operationen får du en urinkateter. Den tas bort efter en till två dagar när du kan kissa som vanligt igen. Du kan också ha en liten slang i operationssåret. Det är för att leda bort blod och sårvätska.

  Du får hjälp att komma upp och röra på dig så snart som möjligt, ibland samma dag som du opererades. Det är för att minska risken för att få blodpropp eller lunginflammation.

  När behandlingen är klar kallas du till regelbundna återbesök för att se hur du mår och för att se om cancern har kommit tillbaka.

  Det varierar hur många återbesök som behövs. Det är vanligt att du kallas oftare i början och mer sällan ju längre tiden går. För en del kan återbesöken upphöra efter fem år, andra behöver fortsätta längre.

  Kroppen kan klara sig med en njure

  Kroppen kan fungera som vanligt även om ena njuren har opererats bort. Du behöver vara extra försiktig med läkemedel som kan påverka den njure som du har kvar.

  En del får njursvikt

  Ibland kan sjukdomen eller en njuroperation leda till kronisk njursvikt.

  Var görs njurcanceroperationer?

  Dessa kliniker inom C-Medical Sverige är vana att genomföra njurcanceroperationer.