Njursten

C-Medical har två njurstencentra, ett på Sophiahemmet i Stockholm och ett på Carlanderska Sjukhuset i Göteborg. Vi kan erbjuda alla former av njurstensbehandling.

Vad är njursten?

Njursten kan bildas av salter i urinen. Stenarna är oftast mycket små och spolas ut med urinen utan att du märker det. Ibland kan en sten bli större och fastna i urinledaren. Då kan du få mycket ont i ena sidan eller i ryggen. Det kallas att få ett njurstensanfall. Ibland kan du behöva behandling på sjukhus.

Du har oftast ont i omgångar. Det beror att det gör ont när urinledaren dras samman för att pressa urinen vidare. Då kan du ha svårt att vara stilla. Ibland kan du ha urinvägsinfektion samtidigt. Njuren kan skadas om en sten hindrar urinen i två till tre veckor.

Njurstenar kan bildas om du till exempel har druckit för lite vätska eller om du har blivit uttorkad av till exempel diarréer.

Hur behandlas njursten?

Njurstenen behöver tas bort om den är stor och inte kan komma ut med urinen. Då finns det olika behandlingar som du kan få. Det kan till exempel vara:

  • stötvågsbehandling, som också kallas ESVL
  • titthålsoperation, som också kallas perkutan stenextraktion
  • behandling med laser, som också kallas uretäroskopi.

Ibland kan stenen behöva tas bort med operation om den är mycket stor, men det är ovanligt.

På C-Medical har vi två njurstenscenter; ett på Sophiahemmet i Stockholm och ett på Carlanderska Sjukhuset i Göteborg. Vi erbjuder alla typer av behandlingar; stötvågsbehandling, titthålsoperation och laser. Ingreppet sker oftast som dagkirurgi, men ibland kan man få ligga inne över natten. Vid den vanligaste behandlingen som sker med laser, så kallad uretäroskopi, använder läkaren ett uretär-endoskop. Det är ett tunt rör som förs in genom urinröret, upp i urinblåsan och vidare upp i urinledaren, uretären. Endoskopet är böjligt och har fiberoptisk utrustning, vilket gör det möjligt för läkaren att se genom skopet eftersom det även innehåller en ljuskälla. Genom skopet kan instrument föras in, så att det går att ta bort njurstenen.

 

Komplikationer efter en behandling med laser?

De flesta patienterna upplever inte något obehag efter ingreppet. Många av dem som har fått en stent efter behandlingen klagar över irritation i urinblåsan. Besvären försvinner när stenten tas bort. Konvalescens och sjukskrivningsperiod längre än några få dagar är ovanligt.

Genomsnittlig komplikationsfrekvens har minskat från cirka 6 % till 1 % under de senaste åren. Den vanligaste akuta komplikationen är att det går hål på urinledaren. Behandlingen består i att lägga in en stent i urinledaren som bör ligga kvar i två till tre veckor. Allvarliga, akuta komplikationer är i dag sällsynta. Den vanligaste komplikationen på längre sikt är att en förträngning i urinledaren (uretärstriktur) utvecklas. Detta sker efter 0,5 % av ingreppen.

Var görs njurstensoperationer?

Dessa kliniker inom C-Medical Sverige är vana att genomföra njurstensoperationer.