Prostatacancer

– C-Medical erbjuder snabb diagnostik och behandling.

Prostatacancer

Varje dag får cirka 25 män i Sverige veta att de har prostatacancer. Detta gör prostatacancer till landets vanligaste cancersjukdom. Prostatacancer är en tumörsjukdom som framför allt drabbar äldre män. Knappt hälften av dem som insjuknar i prostatacancer i Sverige är över 70 år. Det är mycket ovanligt att drabbas om man är under 50 år.

Prostatakörteln sitter under urinblåsan, runt urinrörets övre del, därför kan symtomen visa sig i urinvägarna över tid. Det är ofta oklart varför sjukdomen uppstår, men livsstil och ärftlighet är kända riskfaktorer. Det finns olika typer av behandling som kan bromsa förloppet och i bästa fall bota cancern.

Symtom på prostatacancer

De flesta män har inga symptom alls utan cancern upptäcks då mannen genomgått urologisk utredning efter att han kontrollerat ett sk PSA-prov. Detta blodprov tas vid hälsoundersökning på vårdcentral eller då mannen själv efterfrågar detta. Vissa regioner i Sverige erbjuder idag organiserad prostatacancertestning.

Symtom på avancerad prostatacancer kan dock medföra:

  • Tilltagande skelettsmärtor
  • Snabbt ökande, påtagliga urineringsbesvär
  • Blod i urinen
  • Blodbrist

Mer info

Hur upptäcker man prostatacancer?

De vanligaste undersökningarna för att upptäcka prostatacancer är:

Sjukdomsförlopp

Man brukar tala om olika stadier av prostatacancer. I det första stadiet växer cancern enbart inuti själva prostatakörteln. I senare stadier växer den även utanför prostatan och kan sprida sig till lymfkörtlar och skelett (metastaser). Spridning till andra organ förekommer, men är sällsynt annat än i sena skeden av sjukdomen.

Hur behandlas prostatacancer?

Behandling av prostatacancer planeras alltid individuellt utifrån sjukdomens egenskaper. Valet av behandling beror på eventuella andra sjukdomar, eventuella tecken på prostatacancer med hög risk, resultaten av spridningsundersökningarna samt förstås patientens egna önskemål.

Många män med sk lågrisk cancer behöver inte behandlas direkt. Dessa följer man med täta kontroller, sk aktiv monitorering. För att bota prostatacancer kan man idag utföra en operation (radikal prostatektomi) eller ge strålbehandling. Vid mer avancerad sjukdom ges vanligen onkologisk behandling, som cytostatika, målinriktade läkemedel och hormonbehandling. Vilken typ av behandling som behövs avgörs individuellt.

Dina behov i fokus

C-Medical har några av Europas bästa kirurger för operation av prostatacancer. 

När våra läkare, i samråd med dig, bestämmer sig för en behandlingsplan tas inte bara hänsyn till själva cancersjukdomen utan också till dina tidigare sjukdomar, ålder och allmänna hälsotillstånd.
I det nationella vårdprogrammet för prostatacancer finns information som är riktad till män med tidig prostatacancer. Informationen kan du få av din kontaktsjuksköterska.

Var behandlas prostatacancer?

C-Medical har några av Europas bästa och mest erfarna kirurger för operation av prostatacancer. Våra resultat går att se i svenska kvalitetsregistret NPCR.
Våra kliniker nedan inom C-Medical Sverige är vana att diagnosticera och behandla prostatacancer.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Professor Jonas Hugosson får Nordiska Medicinpriset 2016!

Jonas får priset för sina grundläggande och internationellt uppmärksammade screeningstudier om prostatacancer.

Enligt motiveringen till priset har Jonas Hugossons forskning haft stor betydelse för förståelsen av prostatacancerns förlopp och banat väg för framtida screeningprogram.

Professor Jonas Hugosson är verksam urolog på C-Medical, Carlanderska sjukhuset i Göteborg där han bland annat opererar patienter med prostatacancer