Prostatahyvling

(TUR-P)

Vad är TUR-P?

Vid vattenkastningsbesvär orsakade av förstorad prostatakörtel kan det ibland vara motiverat med operation som behandling. Om prostatakörteln är måttligt förstorad kan man ofta utföra ingreppet via urinröret, s.k. TUR-P eller hyvling/skrapning av prostatan, och man slipper då en öppen operation. Vanligtvis har patienter som opereras först provat medicinsk behandling och när det inte hjälper är det aktuellt med TUR-P. Detta gäller även de som blivit tvungna att ha kateter (slang i urinblåsan).

 

Hur går det till?

Operationen görs i ryggbedövning eller narkos och man ligger kvar på sjukhuset över natten. Vanligen kan man börja kissa dagen efter operationen men ibland behövs några dagars kateter innan vattenkastningen kommer igång. Eftersom man inte har något operationsärr brukar efterförloppet vara tämligen smidigt och utan svåra smärtor. Man får dock räkna med täta vattenkastningsbehov och ibland blödningar upp till 3–4 veckor efter operationen. Under den tiden bör man också undvika tunga lyft.

I och med att man tar bort orsaken till besvären (den förstorade delen av prostatan) så är risken för återkomst av besvären liten och man brukar räkna med att högst 10 % behöver en förnyad operation inom 10 år efter ingreppet.

 

 

Komplikationer efteråt?

Det är ovanligt med svåra komplikationer men inom de närmaste veckorna efter operationen drabbas ca 1 av 20 opererade av en blödning som gör att man inte kan kissa och måste då söka akut för att få blåsan sköljd. Den vanligaste långtidbiverkningen är att sädesvätskan går baklänges vid utlösning (retrograd ejakulation). Det är i sig vare sig obehagligt eller farligt men innebär att man har orgasm utan utlösning. Detta drabbar ca 7 av 10 opererade och är således en biverkning man måste vara beredd att acceptera om man väljer operation som behandling. Det är mycket ovanligt att själva potensen påverkas.

Var görs prostatahyvling (TUR-P)?

Dessa kliniker inom C-Medical Sverige är vana att genomföra TUR-P.