PSA-test

Ett blodprov som tittar på halterna av prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet. Höga halter kan tyda på prostatacancer men det kan också finnas andra förklaringar. 

PSA-provet

Ett prostataspecifikt antigen-test (PSA) mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet. PSA släpps in i mannens blod genom hans prostatakörtel. Friska män har låga mängder av PSA i blodet. Mängden PSA i blodet ökar normalt när en mans prostata förstoras med åldern. Höga nivåer kan tyda på cancer men det kan också finnas andra förklaringar. PSA-nivåer kan bli höga vid godartad prostataförstoring eller inflammerad prostata. För att bekräfta en cancerdiagnos behövs ett transrektalt ultraljud (TRUL) och prostatabiopsi som görs av en specialist på UroClinic. Att hitta prostatacancer tidigt och behandla den minskar risken för att dö i cancer. 
Innan man tar PSA-testet rekommenderar vi att ni läser Socialstyrelsens riktlinjer som du hittar här:

Läs mer om PSA-prov från Socialstyrelsen

Utöver PSA

PSA-testet kan inte skilja mellan behandlingskrävande och icke-behandlingskrävande cancer och ger ibland falskt positiva svar, vilket kan resultera i onödiga undersökningar och behandlingar. På C-Medical samarbetar vi med ledande laboratorier i Europa och USA vilket möjliggör vidare testning med den senaste gentekniken. 

Magnetröntgen (MR)

Vi använder oss också av magnetröntgen (MR) med specialutbildade röntgenläkare som är specialister på att tolka prostatacancer i MR för att säkerställa diagnos. Efter magnetröntgen gör vi, vid behov, fusionsbiopsier där vi använder oss av MR bilderna som guide vid vävnadsprovtagning. ​

Var kan jag ta ett PSA-prov?

Du kan ta PSA-prov på de flesta lab. Du kan få remiss från din husläkare eller av oss.