Robotoperation vid prostatacancer

C-Medical ger dig snabb tillgång ledande medicinska specialister inom diagnostik och behandling av prostatacancer.

Behandling av prostatacancer

När du gjort en prostataundersökning och fått besked om prostatacancer är det dags att välja strategi för behandling. Det finns flera alternativ. Om din prostatacancer inte är aggressiv är regelbundna kontroller hos oss en möjlighet eftersom denna typ av tumör är långsam och sällan utvecklas till sjukdom. Är tumören behandlingskrävande finns prostataoperation eller strålning som alternativ.

Robotoperation (RALP)

Ett alternativ till konventionell öppen radikal prostatektomi (RRP) är att göra det med titthålsteknik. Den robotassisterade tekniken (RALP) är idag den vanligaste tekniken för operation av prostatacancer i Sverige. Det är av yttersta vikt att kirurgen har stor erfarenhet och vana av operationen för att utfallet ska bli det bästa möjliga. På C-Medical har vi flera mycket erfarna och kvalificerade kirurger med mycket goda medicinska resultat.  

Hur går en robotoperation till?

Under operationen är man sövd. Via små titthål förs robotinstrument in i buken och de styrs helt och hållet av kirurgen. Prostata och sädesblåsorna tas bort i sin helhet eftersom prostatacancer kan finnas på flera platser i prostata. En ny förbindelse mellan urinblåsa och urinrör skapas med en tunn söm. I vissa fall avlägsnas också lymfkörtlar i området för analys. Ofta kan en nervsparande teknik användas för att på bästa sätt minska risken för impotens efter operationen. 

Hur lång tid tar operationen?

Operationstiden vid RALP ligger vanligen mellan 2–3 timmar och innefattar då samtliga moment i operationen. Normalt kan man börja äta och dricka operationsdagens kväll och även komma upp och gå. Om inga komplikationer uppstår så hemskrivs man påföljande dag. Katetertiden är lika lång som vid konventionell operation, cirka 8 dagar. Sjukskrivningstiden för män med kontorsarbete är vanligen 2 veckor och lite längre för män med fysiskt tyngre arbete.

Komplikationer?

Långtidskomplikationerna vid RALP är de samma som vid RRP dvs inkontinens och impotens. Risken för bestående besvärande inkontinens är såsom vid RRP idag mycket låg. I vår kvalitetsuppföljning så ligger risken för besvärande inkontinens på 1,6 %. 

Impotens dvs en förmåga att få tillräckligt stånd för att kunna genomföra samlag är en vanligare biverkan. Risken varierar väldigt mycket mellan olika patientgrupper och beror av ålder, hur bra förmågan var innan operationen och hur mycket av potensnerverna man kan spara. Om förmågan var bra innan operationen och man kan spara nerverna på båda sidor är chanson stor att potensen återkommer. Vissa studier antyder att potensen återkommer något snabbare för de som opererats med RALP jämfört med RRP.

Hur vanligt är prostatacancer?

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Drygt 10 000 män får diagnosen varje år. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och ett fåtal är under 40 vid diagnos.

Möt en av våra skickliga  kirurger

Magnus Annerstedt är specialist i urologi och en mycket erfaren robotkirurg. Han är verksam på Sophiahemmet och Odenplan i Stockholm. Magnus specialområde är diagnostik och behandling av prostatacancer och han deltar i olika forskningsprojekt både i Sverige och internationellt.

Läs mer om Magnus här.

C-Medical har flera mycket erfarna robotkirurger med mycket goda medicinska resultat.

Vilka kliniker kan utföra robotoperation?

Dessa klinker i C-Medical erbjuder robotkirurgi.