Sklerosering av vattenbråck (Hydrocele) – ”Klistermetoden”

Vad är Hydrocele?

Vattenbråck i pungen innebär att man fått en ökad mängd vätska som omger testikeln. Tillståndet kan behandlas med operation och då är risken för återfall ganska liten, i storleksordningen 5 %. I vissa fall kan man överväga att istället pröva med tappning och sklerosering – ”klistermetoden”. Du kan diskutera med oss på mottagningen om detta kan vara lämpligt i ditt fall.

Ingreppet görs på mottagningen och kräver inga förberedelser men i vissa fall bör man sluta med blodförtunnande medicin. Fråga oss om du står på sådan medicin.

 

Hur går det till?

Man börjar med att undersöka vattenbråcket och ofta tittar man med ultraljud. Därefter tvättar man pungen med bakteridödande medel och sedan med alkohol för att få det hela sterilt. Läkaren sticker in en nål i vattenbråcket och suger ut vätskan. När vätskan är borta sprutar läkaren in en mindre mängd av ett läkemedel och sedan är behandlingen färdig. Hela proceduren tar 10–15 minuter. Man kan ofta gå hem direkt efter behandlingen.

 

Komplikationer efteråt?

Förväntat förlopp: Det är vanligt att patienterna har lite ont de närmaste dagarna och i en del fall kan man behöva smärtstillande läkemedel. Vanligtvis återkommer olika grader av svullnad inom de närmaste dagarna/veckorna och sedan går svullnaden ner igen. Man brukar säga att man kan värdera behandlingen efter tre månader.

Behandlingseffekt: Cirka hälften av patienterna blir av med sitt vattenbråck och cirka hälften har otillräcklig effekt. Det är möjligt att upprepa behandlingen eller operera om den inte skulle lyckas. Man kan få både blödning och infektion som komplikation till ingreppet men det förekommer hos mindre än 10 % av de behandlade.

Var görs Hydrocele?

Dessa kliniker inom C-Medical Sverige är vana att genomföra Hydrocele med klistermetoden.