Vävnadsprov prostata (biopsi)

Vävnadsprov från prostata är en viktig del i utredningen av misstänkt tumörsjukdom i prostatakörteln. Ett vävnadsprov, också kallad biopsi kan visa om förhöjt PSA-värde beror på cancer.

Hur går biopsi av prostata till?

Provtagningen görs med ultraljudsstyrning. Vi använder den senaste fusionstekniken där man inför vävnadsprover av prostata genomgår magnetkameraundersökning av prostata. Eventuella avvikelser läggs in i ultraljudsbilden så att proverna kan tas med mycket hög precision. Undersökningen tar ungefär 5–10 minuter och brukar inte innebära något större obehag. Du får alltid lokalbedövning för ökad komfort.

Efter ett vävnadsprov

I anslutning till provtagningen får du en antibiotikatablett i syfte att minska risken för infektion. Det är heller inte ovanligt med blod i urinen eller sädesvätskan efter detta prov. Ibland kan det hända att en mindre blödning från ändtarmen kommer efter undersökningen. Oftast är dessa blödningar helt ofarliga och upphör efter några dagar till veckor. Läs mer om vävnadsprov från prostata.

Vid feber

Om du får hög feber efter provtagningen, allmän sjukdomskänsla eller kraftig blödning ska du i första hand kontakta närmaste akutmottagning.