Uroterapi

Vad är uroterapi?

 Uroterapi innebär behandling av besvär i nedre urinvägarna. Hos oss kan både kvinnor och män som till exempel har besvär med urininkontinens (urinläckage), underlivssmärtor, impotens eller svårigheter att tömma blåsan få hjälp.

Hur går det till?

Vid besök hos uroterapeuten görs en kartläggning av ditt problem. Du får även information om urinvägarnas och underlivets anatomi och fysiologi vilket ökar din kunskap om ditt problem.

Uroterapeuten kan både utföra behandling och ge dig rådgivning och vägledning om till exempel blåsträning och bäckenbottenträning, självkateterisering eller prova ut och förskriva hjälpmedel. 

Ofta samarbetar uroterapeuter, gynekologer och urologer för att patienten skall kunna få så bra hjälp som möjligt. Uroterapi är beteendeterapeutiskt inriktad. Det handlar mycket om att hjälpa patienten att förstå sin kropp bättre, att ändra på vissa vanor , och att reagera rätt på kroppens signaler. 

 

Vad kan du få hjälp med?

  • Urininkontinens, när det läcker
  • Urinträngningar, när man behöver gå för ofta
  • Smärta i underliv och bäckenbotten
  • Övriga blåsfunktionsstörningar, t ex att man inte kan tömma blåsan ordentligt

Var kan jag få uroterapi?

Dessa kliniker inom C-Medical Sverige erbjuder uroterapi.