Andreas Thorstenson

Erfarenhet och utbildning 

Andreas har tagit hand om patienter med prostatacancer i över 20 år. Han har arbetat på
Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge samt på Prostatacancercentrum på Sankt Görans sjukhus.
Andreas gick på läkarprogrammet i Uppsala, blev legitimerad läkare år 2000 och specialist i urologi 2005. Han disputerade på Karolinska Institutet med en avhandling om urinblåsecancer 2008. Sedan
dess har han även forskat på njur- och prostatacancer, bland annat i Oxford. Andreas är knuten som
post doc till Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik på KI och jobbar i professor Henrik Grönbergs grupp med Stockholm-3 testet och fusionsbiopsier av prostata.

 

ÖVERLÄKARE I UROLOGI

Arbetsplats: C-Medical Urologi Sophiahemmet