David Lyrdal

MD, PhD. SPECIALISTLÄKARE UROLOGI

Arbetsplats: C-Medical Urologi Carlanderska

Arbetar med avtal inom VGR enligt Lag (993:1651) om läkarvårdsersättning