Lars Grenabo

DOCENT, ÖVERLÄKARE SPECIALIST I UROLOGI SAMT ALLMÄN KIRURGI

Arbetsplats: C-Medical Urologi Carlanderska
                       C-Medical Urologi Halmstad
                       C-Medical Urologi Varberg

Spec område: njursten, urinrörsförträngningar, rekonstruktiva åtgärder könsorgan, vattenkastningsbesvär och erektil dysfunktion.