Lars Häggarth

ÖVERLÄKARE I UROLOGI

Arbetsplats: C-Medical Urologi Sophiahemmet
Erfarenhet och utbildning 

Lars har lång erfarenhet av urologi.  Han är utbildad vid Karolinska Institutet  och tog sin läkarexamen 1981. Lars är specialist i urologi och disputerade 2011. Han är en mycket erfaren njurstenskirurg. Innan han kom till C-Medical arbetade han som sektionschef och överläkare på urologkliniken på St Görans Sjukhus i Stockholm.