Mikael Wulker Sylme

SPECIALISTLÄKARE UROLOGI OCH KIRURGI

Arbetsplats: C-Medical Urologi Carlanderska
                       C-Medical Urologi Halmstad
                       C-Medical Urologi Varberg

Urolog med mångårig bred erfarenhet av utredning och behandling av urologiska sjukdomar.
Fokus på prostatacancer och har sedan 2008 arbetat med sk robotkirurgi för behandling av prostatacancer.
Mikael är en av våra två robotoperatörer på Carlanderska.