Olof Jansson

ÖVERLÄKARE I UROLOGI

Arbetsplats: C-Medical Urologi Sophiahemmet

Erfarenhet och utbildning 

Olof är en av våra robotkirurger på Sophiahemmet med lång erfarenhet av robotkirurgi vid prostatacancer. Olof är utbildad vid Karolinska Institutet och tog läkarexamen 1991. Disputerade 1999 vid Karolinska Institutet, sektionen för urologi. Specialist i urologi 1999 och arbetade fram till 2001 vid Urologiska kliniken Karolinska Sjukhuset. Startade sedan en privaturologisk öppenvårdsmottagning i Stockholm. Sedan 2008 lokaliserad till Sophiahemmet.

Olof har suttit i styrelsen för Svensk Privaturologisk Förening samt varit ledamot i Specialistrådet för Urologi i Stockholms Läns Landsting.