Patrik Andius

MD, PhD, SPECIALISTLÄKARE I UROLOGI

Arbetsplats: C-Medical Urologi Carlanderska
                       C-Medical Urologi Halmstad
                       C-Medical Urologi Varberg
                       C-Medical Urologi Borås

Specialist inom urologi, disputerad 2006 inom urinblåsecancer.  Inriktning mot andrologi, prostatasjukdomar och urinblåsecancer.