Peter Wiklund

PROFESSOR I UROLOGI

Arbetsplats: C-Medical Urologi Sophiahemmet

Erfarenhet och utbildning 

Utbildad vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universtitetssjukhuset Solna.
Läkarexamen 1983, disputerade 1985 vid Karolinska Institutet, specialist i urologi 1993. Professor i urologi vid KI 1999.
Peter är en av pionjärerna inom robotkirurgins utveckling i Europa. Han startade redan 2001 med robotkirurgi. Peter har utbildat ett stort antal av Europas robotkirurger och är kursledare för robotkirurgisk utbildning både vid Europeiska Urologsällskapet (EAU) och Amerikanska Urologsällskapet (AUA). Han är en ofta inbjuden föreläsare på internationella vetenskapliga möten samt demonstrationsopererar i ett flertal länder.

Forskning

Peter har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar och bokkapitel, varav ett stort antal rör utveckling av robotkirurgi inom det urologiska området. Han har också verkat som redaktör för flera olika läroböcker i robotkirurgi.
Peter är vice ordförande för EAU Robotic Urological Section (ERUS)