Anna-Lena Brink

ÖVERLÄKARE I UROLOGI

Arbetsplats: C-Medical Urologi Sophiahemmet

Specialist i Urologi MD FEBU
3-årigt fellowship i Australien med fokus benign och malign prostatakirurgi inklusive robotkirurgi, HoLEP, Green laser, Urolift och traditionell TURP. Utredning (inklusive fusionsbiopsier) och behandling av prostatacancer. Utredning och behandling av urinblåsecancer, TURB. Bred kompetens inom generell urologi, såsom BPH, penila, scrotala ingrepp samt stenkirurgi. Flytande i medicinsk engelska.