C-Medical Urologi Carlanderska söker en biträdande verksamhetschef

C-Medical är en av Skandinaviens ledande specialistvårdgivare. På våra tio kliniker i Sverige erbjuder

vi korta väntetider till några av de bästa specialisterna inom urologi. C-Medical Urologi Carlanderska

består av våra kliniker i Borås, Varberg, Halmstad samt på Carlanderska Sjukhuset i Göteborg,

Nu söker vi en biträdande verksamhetschef som med driv och engagemang vill vara med och leda

vår verksamhet framåt.

 

Rollen

Du kommer att dela din tid mellan kliniskt arbete som specialistläkare i urologi och arbetet som

biträdande verksamhetschef. Vi erbjuder ett utmanande och utvecklande arbete i en organisation

som präglas av kvalitetsfokus och framåtanda. Du ingår i ledningsgruppen för C-Medicals svenska

verksamhet och rapporterar till vd. Ditt uppdrag som biträdande verksamhetschef innebär att du

ansvarar för att leda, planera och utveckla verksamheten tillsammans med verksamhetschefen och i

linje med C-Medicals mål. Du har fullt resultat- och personalansvar för din enhet med uppföljning

och rapportering både internt och till externa intressenter. Du ansvarar dessutom för det

systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet på mottagningarna i Göteborg, Borås, Varberg och

Halmstad. En central del i ditt arbete kommer att bli att skapa bästa möjliga förutsättningar för

personalen att trivas, utvecklas och göra ett bra jobb. Tidigare erfarenhet av ledarskap är ett krav.

 

Vem är du?

Du är specialistläkare inom urologi med tidigare erfarenhet av personalledning och

verksamhetsutveckling. Som person är du positiv, gillar att arbeta självständigt och är trygg i din roll

som ledare. Du har erfarenhet av roller med resultatansvar och har arbetat med

verksamhetsutveckling. För dig är kontinuerligt förbättringsarbete en självklarhet och i ditt arbete

utgår du ifrån patienternas och medarbetarnas behov. Din kommunikation är tydlig och du relaterar

till andra människor och verksamheter på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god samarbetsförmåga

och leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma

mål. Du är van att leda en organisation i förändring och utveckling och ser det som utmanande och

inspirerande.

Vi ser fram emot din ansökan senast den 31 mars.

Ansökan

Skicka din ansökan till patrik@urol.se, senast den 31 mars.