In the best of hands.

En partner till försäkringsbolagen

Vi på C-Medical Sverige har i många år haft ett gott samarbete med försäkringsbolag som erbjuder sjukvårdsförsäkring. Idag har vi avtal med alla ledande bolag. 

Den ledande aktören inom urologi i Sverige

C-Medical erbjuder högkvalitativ specialistvård inom hela det urologiska området. Från enkla åkommor till avancerad diagnostik och robotkirurgi. C-Medical strävar efter medicinsk excellence och hög patientnöjdhet i hela vårdkedjan. Vi arbetar aktivt med kvalitetsuppföljning och värdesätter dialogen med försäkringsbolagen i vårt utvecklingsarbete. 

I nyhetsflödet