Cystometri

  Cystometri Ett sätt att utreda vattenkastningsbesvär. Vad är Cystometri? Vid cystrometri tryckmäter man urinblåsan. På detta sätt  bedömer vi urinblåsans funktion, för att diagnostisera exempelvis inkontinens. Först försöker du kissa, sedan för vi in tunna...