PSA-test

PSA-test

  PSA-test Ett blodprov som tittar på halterna av prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet. Höga halter kan tyda på prostatacancer men det kan också finnas andra förklaringar.  Beställ ett test PSA-provet Ett prostataspecifikt antigen-test (PSA) mäter mängden...